Друк

Дистанційне навчання

image001 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ image002

   Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені.

Всякий, хто бажає до них залучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власною напругою та бажанням!!!

Адольф Дістервег

Дистанцiйне навчання – це нова органiзацiя навчального процесу, яка базується на принципах самостiйного навчання. Середовище навчання характеризується тим, що учасники навчального процесу вiддаленi в просторi та часi, але водночас вони мають можливiсть у будь-яку хвилину пiдтримувати дiалог за допомогою засобiв телекомунiкацiй.

Дистанційне навчання в силу своєї специфіки має багато переваг порівняно з традиційними формами навчання. Сучасний навчальний заклад має використовувати всі переваги дистанційного навчання як найважливішого фактора рівного доступу до якісної освіти.

 

Переваги дистанційного навчання

 • це економічно: не вимагає значних часових та матеріальних витрат;
 • це комфортно: навчатись можна з будь-якого місця;
 • це раціонально: достатньо мати комп`ютер і доступ до мережі Інтернет
 • це мобільно: ви самі встановлюєте графік занять, темп навчання;
 • це індивідуально: викладачі приділяють увагу кожному;
 • це доступно: доступ до навчальних матеріалів відкривається відразу ж після реєстрації;
 • це об’єктивно: виключається можливість суб’єктивної оцінки.

Необхідні умови для дистанційного навчання

 • доступ до комп’ютера/ноутбука;
 • вихід до мережі Internet;
 • бажання навчатися;
 • вміння працювати самостійно.

 

image004РАЙОННІ ТА МІСЬКІ ЦЕНТРИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 Згідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України 25.04.2013 р. № 466 та Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки в Київській області створено районні та міські центри дистанційного навчання.

Дані центри  функціонують на базі регіональних методичних служб та навчальних закладів освіти.

Діяльність центрів спрямована на формування системи дистанційної післядипломної педагогічної освіти регіонів.

Мета створення центрів: забезпечення широкого доступу педагогів та учнів до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, створення умов для безперервного й додаткового навчання педагогів регіону.

З проблем організації та змісту підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання підготовлено 83 тьютори.

У Київській області функціонує 91 центр дистанційного навчання (відкрити презентацію >>). Завантажити [258.59 KB]