Друк

Кабінет Міністрів України

Вся нормативно-правова база


Розпорядження

   
від 05.08.2020
№960-р
Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
від 29.04.2020 № 508-р Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року»
від 23.03.2020 №339-р
від 12.02.2020 №110-р
від 27.11.2019
№1106-р
від 13.12.2017 №903-р
від 11.05.2017
№295
від 10.03.2017
№193
від 07.12.2016
№954 

 

 Постанови

від 31.03.2021 №255
від 02.04.2020 №255 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211
від 11.03.2020 №211 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19
від 03.03.2020 №179 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році
від 19.02.2020 №113
Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації
від 12.02.2020 №105 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2020 році
від 12.02.2020 №100 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів”
від 27.11.2019
№800
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
від 12.07.2017 
№545
Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр
від 12.07.2017 
№506
Про внесення змін до розділу VI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298
від 22.03.2017
№177
Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації
від 16.03.2017
№148
Деякі питання здійснення патронату над дитиною
від 01.03.2017
№115
Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року
від 28.12.2016
№1050 
від 28.12.2016
№1047 
від 23.11.2016
№975 
від 19.10.2016 
№726
Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2016 р. № 321
від 27.09.2016
№671
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
від 31.08.2016 
№627-р
від 30.03.2016 №248
від 13.04.2016 №971-19 Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році
від 23.03.2016 
№210
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. №181 і від 14 січня 2015 р. №6
від 20.01.2016
№79
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
від 09.12.2015 
№1045
Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України
від 26.08.2015 №629

Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання. придбання, зберігання та доставку підручників і посібниківеякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання. придбання, зберігання та доставку підручників і посібників

від 31.03.2015 №254

Про затвердження Порядку та умов надання в 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансуваннядитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

від 06.08.2014
№385

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

від 18.09.2013 №689 Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня
від 21.08.2013 
607

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

від 24.07.2013 №549

Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

від 20.05.2013 №363 

Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців,  наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

від 15.08.2011 №872

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
від 13.04.2011  №495

Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки 

від 27.08.2010  №783 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1240
від 27.08.2010 №770

Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальнихзакладів виробничого навчання та виробничої практики

від 27.08.2010 №784 Про затвердження Порядку працевлаштування  випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням
від 27.08.2010 №777
Про затвердження Положення про освітній округ
від 01.06.2010
N521
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
від 05.10.2009
№1121
Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
від 05.08.1998 №1240  Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад
від 05.04.1994  №228 Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів
від 12.03.2003 №305 Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад
від 13.03.2011  №629 Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року
від 12.04.2000 №646
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
від 14.06.2002 №826 Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі
від 08.08.2007 №1019 Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг
від 05.10.2009 №1122 Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів
від 05.10.2009 №1124 Про затвердження Положення про центр розвитку дитини
від 26.07.2002 №1243 Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів
від 22.11.2004 №1591 Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах
від 30.03.2011 №311  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду