Друк

Педагогічні читання

DSC 1633 1711 січня 2016 року в ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» відбулися педагогічні читання на тему: «У творчому пошуку».

Метою даного заходу був відкритий обмін досвідом педагогів  щодо використання сучасних інноваційних педагогічних та виробничих технологій на уроках, формування професійних компетентностей майбутніх фахівців.

Олексюк Лілія Романівна викладач зарубіжної латератури виступила з доповіддю «Використання інформаційно-комп'ютерних технологій як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури». У свїй доповідді Ліля Романівна розкрила нетрадиційні підходи у проведенні уроків зарубіжної літератури з використанням комп’ютерних та мультимедійних презентацій, відеоматеріалів, що створюють умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, підвищення пізнавального інтересу учнів, реалізації індивідуального та диференційованого підходів на уроках, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей учнів, виховання гармонійної особистості, підготовки учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі.

Опанасенко Людмила Олександрівна викладач спецпредметів в доповіді на тему: «Питання ефективності викладання спецдисциплін з професії «Кухар»» наголосила на  ролі новітніх технологій на різних типах уроків, зокрема ігрових, а також на важливості вияву лідерських якостей під час застосування таких методів на уроках спецдисциплін.

Викладач спецпредметів Попов Сергій Степанович виступив з з доповіддю на тему: «Тест – інструмент об'єктивного оцінювання учнів. Розробка оеремих видів тестів». Сергій Степаннович вважає, що тестування є одним з основних інструментів системи оцінки якості знань учнів. На різних етапах навчання тести виявляють індивідуальні результати з різних тем вивченого предмету.

Крім рівня знань за допомогою тесту можна оцінити структуру знань, тобто встановити наявність, послідовність в засвоєнних знаннях.

Тест є більш якісним і об'єктивним  способом оцінювання.  Його об'єктивність досягається шляхом стандартизації процедур поведінки, перевірки показників якості завдань.

В своїй доповіді викладач української мови та літератури Мироненко Валентина Владиславівна на тему: «Сучасні підходи до викладання української літератури в ПТНЗ» розкрила головні завдання, які ставить перед собою, та стратегію їх виконання. Валентина Владиславівна спробувала довести, що ніякі універсальні методики, тести, спостереження та експерименти не всилі замінити головне у виховному процесі – творчий  досвід, що нагромаджується в процесі спілкування з дітьми. А головне ще раз підтвердила факт, що в процесі формування особистості майбутнього робітника визначальною ознакою виступає «людський фактор» - особистість самого вчителя.

Буріна Надія Михайлівна викладач історії виступила з доповіддю «Розвиток інтересу учнів до вивчення історії». Надія Михайлівна переконана, що одним із головних завдань при вивченні історії в професійно-технічних закладах освіти – надання глибоких і міцних знань, виховання патріота своєї країни, національно-свідому особистість. Одним із кроків до співпраці учня і викладача, до підвищення якості знань, викладач вважає, є використання різноманітних дидактичних матеріалів.

Виготовлення і застосування опорних конспектів, кросвордів та інших ігрових елементів під час уроків історії дає можливість стимулювати  творчу активність учнів, удосконалювати навички самостійної роботи, розвивати зорову пам'ять і логічне мислення.

Дуже була захоплююча доповідь заступника директора з виховної роботи Татаренко Валентина Миколаївна на тему: «Молодіжна субкультура – складова розвитку підлітка».  

У суспільстві існують різні соціальні групи: культурні, релігійні, політичні. Вони є невід'ємною частиною суспільства. Проте чітко визначити місце і роль певної соцгрупи в суспільстві, з’ясувати істинність пропагованих нею ідеалів, способів подолання життєвих труднощів є складним завданням не тільки для учнівської молоді, а й дорослої людини. Підлітків у субкультурах приваблює можливість спілкуватися із собою подібними, а також зовнішня атрибутика, яка дає можливість демонструвати свою позицію у соціумі. Завдання підлітків – розпізнати небезпеку, а вчителів – застерегти, щоб молоді люди не вибилися із суспільства.