Друк

Олімпіади, конкурси, конференції

 

Список переможців обласного етапу ХVІIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів закладів вищої освіти у 2017/2018 н.р.

Переможці обласного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти у 2017/2018 н.р.


Як відомо, економічні і соціальні реформи, які здійснюються в Україні, значною мірою змінюють характер праці спеціалістів у сфері обслуговування. Згідно з цим змінюються відповідно і вимоги до підготовки кадрів. Серед найголовніших – вимоги розвитку спеціаліста творчого, ініціативного, який має організаторські навички і вміння спрямовувати діяльність свого підрозділу на вдосконалення технологічного процесу шляхом запровадження у практику нових досягнень наукової і технічної думки. Неодмінною умовою виконання цієї вимоги є широке залучення студентів вищих навчальних закладів до науково-дослідної роботи, безпосереднє включення їх до сфери наукового життя. Розвиток науки у вищій школі передбачає підвищення якості підготовки спеціалістів, здатних, у свою чергу, після закінчення навчання самостійно вирішувати серйозні наукові завдання, йти у рівень з передовими ідеями теорії і практики управління народним господарством в умовах ринкової економіки. Тому саме у навчальному закладі важливо прищепити студентам смак до наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно.

Як свідчить практика, залучення до наукової роботи студентів сприяє тому, що дисципліни, які вивчаються, стають для них предметними. Науково-дослідна діяльність є органічною частиною і обов´язковою умовою успішної роботи вищих навчальних закладів. Студенти не лише отримують найновішу наукову практичну інформацію від викладачів на лекційних і семінарських заняттях, лабораторних роботах і виробничих практиках (особливо старшокурсники), а й беруть участь у наукових дослідженнях. Отже, підвищення ефективності вузівських науково-дослідних робіт, залучення до їх виконання студентів підвищують і якість підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

Однією з найцікавіших форм науково-дослідницької роботи студентів є участь у науково-практичних конференціях. 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від  07 жовтня 2016 року №1213 «Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2016/17 навчальний рік», від 07 жовтня 2016 року №1214 «Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів на
І семестр 2016/17 навчального року» студентам вищих навчальних закладів Київської області призначено:

академічну стипендію Президента України:

 1. Коваленко Анні Олексіївні, студентці Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
 2. Конончук Яні Леонідівні, студентці Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
 3. Гуменюк Дарії Олегівні, студентці Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму.
 4. Григоренко Олександрі Олександрівні, студентці Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну.
 5. Мартиновій Катерині Геннадіївні, студентці Васильківського коледжу Національного авіаційного університету.
 6. Волошиній Ірині Сергіївні, студентці Таращанського агротехнічного коледжу імені Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка.
 7. Ярошинському Едуарду Богдановичу, студенту Державного вищого навчального закладу «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум».
 8. Лендрик Ірині Володимирівні, студентці Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету.

іменну стипендію Верховної Ради України:

 1. Кушнір Наталії Борисівні, студентці Білоцерківського національного аграрного університету.
 2. Рибалці Ростиславу Олександровичу, студенту Білоцерківського національного аграрного університету.
 3. Вердан Анастасії Станіславівні, студентці Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну.