Друк

Загальна середня освіта

SAM 5939 10

Довідник, сайти закладів освіти


Медичне обслуговування в закладах загальної середньої освіти

Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми


Нормативно-правова база:


Напрями діяльності

 1. Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері загальноосвітньої діяльності. 
 2. Забезпечення розвитку освітньої системи області з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості. 
 3. Створення умов для реалізації рівних прав населення області на освіту, дітей шкільного віку. 
 4. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої, освіти відповідно до потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей. 
 5. Забезпечення розвитку освітнього та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області. 
 6. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань загальної середньої освіти, виконання навчальними закладами усіх форм власності області державних вимог щодо змісту, рівня та обсягів загальної середньої освіти. 
 7. Забезпечення моніторингу рішень у сфері загальної середньої освіти області. 
 8. Координація роботи відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад, підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання дітей шкільного віку. 
 9. Аналіз стану загальної середньої освіти, розробка програм її розвитку, організація та контроль за виконанням цих програм в регіонах. 
 10. Ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, ведення обліку і складання звітів з цих питань. 
 11. Виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти. 
 12. Сприяння Головному управлінню МВС України в Київській області, соціальним службам у запобіганні правопорушенням серед неповнолітніх. 
 13. Розгляд звернень громадян з питань загальної середньої освіти, вжиття заходів до усунення причин, що зумовили їх появу. 
 14. Організація та проведення конференцій, семінарів, нарад з питань загальної середньої освіти.