Друк

Дошкільна освіта

Автор: Super User. Posted in Дошкільна освіта

gghgghfdsds5335 15

Довідник, сайти закладів освіти


Харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Медичне обслуговування дітей у закладах дошкільної освіти

Електронна реєстрація дітей для зарахування до закладів дошкільної освіти


Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 4)

  Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:

  • забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
  • забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної
  • визначення змісту дошкільної освіти. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст.2)

  Завданнями дошкільної освіти є:

  • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
  • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
  • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 7)

Роль сім'ї у дошкільній освіті

  1.Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших  закладах  освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. 
  2.Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 
  3.Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 8).