Увага !!! Онлайн-курс «Тренінг для тренерів» 

Друк

Державна кваліфікаційна атестація як завершальний етап навчально-виробничого процесу

64823, 25 червня 2020 року вДНЗ "Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу" проходив Державний кваліфікаційний іспит у навчальних групах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Майбутні техніки-технологи виконували письмові практичні завдання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

25 червня 2020 року в навчальному ресторані демонстрували свої практичні вміння на кваліфікаційній пробній роботі учні групи № 7 за професією "Майстер ресторанного обслуговування" під керівництвом майстра виробничого навчання С. Остапенко. А також, у слюсарній майстерні проходила кваліфікаційна пробна робота в групі № 6 за професією "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів".650

25, 26 червня 2020 року проведено засідання Державної кваліфікаційної комісії, яка розглянули підсумкові оцінки успішності, результати виконання кваліфікаційної пробної роботи, виробничу характеристику, щоденник обліку   виконання навчально-виробничих робіт, письмову екзаменаційну роботу та інші матеріали, що характеризують рівень підготовки кожного здобувача освіти. За   рішенням державної кваліфікаційної комісії здобувачам освіти присвоєно кваліфікацію "кваліфікований робітник"   з   набутої   професії та видано дипломи встановленого зразка.652

Вітаємо випускників!!!!