Друк

Підсумки обласного конкурсу віртуальних науково-методичних розробок з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти

InShot 20200527 171437831 3Відповідно до плану роботи КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» та з метою модернізації змісту і підвищення якості навчально-методичного забезпечення гуртків художньо-естетичного напряму у квітні-травні 2020 року було проведено обласний конкурс віртуальних науково-методичних розробок з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти. Учасниками зазначеного конкурсу стали 72 педагогічні працівники закладів позашкільної освіти зі своїми авторськими розробками. Конкурс проводився у таких номінаціях: навчально-методичні рекомендації, сценарії виховних чи розважальних заходів для дітей та учнівської молоді, творчі проєкти та дистанційні заняття.

До складу журі конкурсу увійшли: голова журі – Алла Радзівілл, в.о. директора КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», заступник директора з навчально-виховної роботи; Людмила Шевченко, заступник директора з навчально-методичної роботи КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; Ольга Нижник, завідувачка організаційно-масового відділу КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; Людмила Павленко, методист методичного відділу КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; Марина Панченко, викладач кафедри педагогіки і психології КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», режисер масових заходів з дітьми та учнівською молоддю.

InShot 20200527 171437831 125-27 травня 2020 року відбулось засідання членів журі конкурсу, протягом якого було здійснено аналіз форм та змісту поданих на конкурс матеріалів за наступними критеріями: відповідність структури та змісту виду розробки, адресність та відповідність категорії вихованців, спрямованість на розвиток творчого потенціалу дітей, повнота змісту науково-методичної розробки, доступність, компетентісна спрямованість змісту, інноваційність та дослідницький характер, логічність структури і змісту, грамотність і естетичність оформлення, коректність використання професійної термінології, дотримання технічних вимог щодо оформлення тощо. Члени журі відзначили різноманітність тематичного спрямування конкурсних робіт, оригінальність, якість та естетику їх оформлення, актуальність робіт, використання цифрових освітніх ресурсів, ІКТ та медіа-освіти в освітньому процесі, високий професійний рівень педагогічних працівників тощо. Водночас, суддівська комісія звернула увагу на наявність певних недоліків у деяких конкурсних роботах, а саме: невідповідність назви роботи поданим матеріалам або неповне її розкриття; недотримання вимог до написання й оформлення науково-методичних матеріалів, некоректне вживання наукових термінів; відсутність творчої авторської складової.

InShot 20200527 171437831 2

Організатори конкурсу висловлюють щиру вдячність усім авторам розробок за вагомий внесок у науково-методичне забезпечення художньо-естетичного напряму в галузі позашкільної освіти, а також вітають переможців та лауреатів конкурсу!

Нагороди дивитись тут:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/155eM71TiUhluEwACoZTbHT-KMu50aCwC