Друк

«Інтелектуальне майбутнє України»

Інноваційні підходи в організації роботи наукових відділень Малої академії наук України

Настановна конференція учнів-членів МАН України Київської області

Розпочали роботу гуртки науково-дослідного спрямування Малої академії наук учнівської молоді

Обласні літні профільні навчально-тренувальні зміни Малої академії наук учнівської молоді

Всеукраїнська літня школа природозбереження та біотехнологій рослин

Всеукраїнська літня школа робототехніки

ІІ зміна обласної літньої школи

І зміна обласної літньої школи

Всеукраїнські літні школи МАН пройшли на Закарпатті

Всеукраїнська літня школа теології, релігієзнавства та історії релігії

Всеукраїнський семінар-практикум «Педагогічні умови формування базових дослідницьких компетентностей учнів Малої академії наук України»

Гра-квест «Поважай мої права»

Всеукраїнська екологічна експедиція для слухачів Малої академії наук України

СВІТОЧІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ

Участь у VІІІ Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»

Профорієнтаційна конференція «ДЕНЬ ЮНОГО ДОСЛІДНИКА»

Юні науковці Київщини

Підсумки ІІ обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти»

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна очима молодих»


    Для підтримки і пошуку обдарованих, талановитих дітей, створення умов для  їх інтелектуального розвитку в області створено Малу академію наук учнівської молоді, основним напрямом діяльності якої є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організації змістовного дозвілля.

  Життя вимагає тісної співпраці Малої академії наук учнівської молоді з вищими навчальними закладами. Для активної співпраці  запрошуються наукові працівники Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,   Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова,  Університету сучасних знань, Національного університету державної податкової служби, Київського національного лінгвістичного університету, Білоцерківського національного аграрного університету, науково-педагогічні працівники загальноосвітніх закладів тощо.

  Відповідно до організаційної структури Малої академії наук України у Київському обласному територіальному відділенні в 2012-2013 навчальному році працює 12 міських, 25 районних відділень, в яких науковою роботою  охоплено 4439 учнів:

- кількість наукових відділень у навчальних закладах області – 875 ( у містах – 429, у районах – 446),

-  наукових об’єднань/наукових товариств 193 (у містах – 48, у районах – 145);

- кількість учнів у відділеннях – 1239 (у містах – 632, у районах – 607);

  Науково-дослідницькі проекти, над якими працюють старшокласники, сприяють саморозвитку і самовдосконаленню учнів, умінню використовувати отримані знання.

Відповідно до плану роботи Малої академії наук учнівської молоді  проводяться різноманітні заходи:

 • ІІ Всеукраїнська звіт-виставка «Країна юних майстрів» (2 учні);
 • Всеукраїнська науково – практична конференція «Україна очима молодих» (3);
 • «Віват, науко молода!» (33);
 • обласні профільні навчально-тренувальні зміни для обдарованої учнівської молоді (344);
 • Всеукраїнські літні школи Малої академії наук України (14);
 • Всеукраїнські науково-пошукові експедиції (4);
 • Всеукраїнський літературний конкурс «Моя країна Україна» (32);
 • настановча конференція з учнями-членами МАН України Київської області (145);
 • очно-заочні профільні школи Малої академії наук України (78);
 • Всеукраїнська науково-технічна виставка «Майбутнє України» (4);
 • Міжнародна конференція присвячена 300-літтю з дня народження М. В. Ломоносова (28);
 • Всеукраїнський форум учнів-членів Малої академії наук України (9);
 • двадцять перший інтелектуальний заочний Міжнародний конкурс «50 слів» (12) ;
 • Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від забуття» (11);
 • І, ІІ,  етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (2028);
 • Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді "Дотик природи" (1);
 • Всеукраїнський конкурс "Іпtel-Eko Україна-2012" (19);
 • Всеукраїнська інтернет-олімпіада "Відкрита природнича демонстрація" (96).

  Щороку проводиться обласне свято «Віват, науко молода!» для призерів і переможців Всеукраїнських предметних олімпіад та інтелектуальних конкурсів.

  Учням-переможцям обласних та всеукраїнських етапів предметних олімпіад, конкурсу-захисту МАН, творчих конкурсів, турнірів, колоквіумів вручаються дипломи та грошові винагороди.

  З метою пропаганди і популяризації наукових знань серед учнівської молоді, ознайомлення з сучасними напрямами розвитку науки, техніки і технологій, стимулювання пізнавальної активності учнів Національний центр Мала академія наук України спільно з Національною академією наук України, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» започаткувала постійно діючий виїзний лекторій-практикум на базі Малої академії наук учнівської молоді Київської області «Наука ХХІ століття: перспективні напрями розвитку».

  Запровадження нових наукових відділень стає значущою подією у проведенні конкурсу-захисту. Сьогодні діти проводять дослідження у 63 секціях 12 наукових відділень. Учні самостійно обирають конкретну тему для спостережень і досліджень, але також і враховують поради наукового керівника.

  Підготовлено та видано 4 випуска інформаційно-методичного збірника  «Обдаровані діти – майбутнє України».

  Вчителі, які підготували переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захистів отримують стипендію голови Київської обласної державної адміністрації у 2012 році 35 педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад і конкурсів ІV етапу встановлено стипендію голови облдержадміністрації в розмірі 200 грн. щомісячно протягом року.

  Зрозуміло що запити сьогодення вимагають більш дієвої і результативної діяльності в даному напрямку а саме:

 • вдосконалювати систему роботи з обдарованими дітьми на всіх рівнях (обласний – районний/міський – шкільний) у цілісній організаційній структурі Малої академії наук учнівської молоді;
 • організувати роботу з підвищення фахового рівня, психолого-педагогічної підготовки вчителів базових закладів до роботи з обдарованими дітьми в системі МАН, а саме наради, семінари-практикуми за участю психологів, які надають методичні рекомендації щодо організації роботи з учнівською молоддю в системі МАН, проводять тренінгові заняття;
 •  розширювати партнерські зв’язки з науковими установами, вищими навчальними закладами  з метою залучення наукового потенціалу до роботи з обдарованою учнівською молоддю;
 • створити обласну експериментальну базу для проведення досліджень;
 • створення  системи онлайн - лекцій з провідними науковцями держави;
 • сприяти матеріально-технічному забезпеченню базових закладів Малої академії наук учнівської молоді;
 • проведення творчих конкурсів, олімпіад на базі вищих навчальних закладів з профорієнтаційним спрямуванням;
 • налагодити міжнародні зв’язки з організаціями, робота яких спрямована на пошук, навчання та розвиток обдарованих дітей;
 • сприяти співпраці базових закладів Малої академії наук учнівської молоді з навчальними закладами області;
 • підтримувати програми і проекти дитячих та молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток творчих здібностей обдарованої молоді в системі МАН України;
 • розширити мережу гурткової роботи дослідницько– експериментального напряму;

видання методичної літератури, програм гурткової роботи з метою поширення передового педагогічного досвіду роботи в системі «школа-МАН».