Друк

Забезпечення дітей з особливими потребами необхідними засобами реабілітації

 У  межах Програми  розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки, схваленої розпорядженням  голови Київської обласної державної адміністрації від 11.03.2011 №203 та затвердженої рішенням сесії Київської обласної ради VІ скликання від 24.03.2011 №060-05-VІ, реалізується Проект «Дитина з особливими освітніми потребами», метою якого є забезпечення дітей із особливими потребами соціально-психологічних та організаційно-педагогічних умов для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, поліпшення матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення закладів освіти; упровадження технології культури здорового способу життя, профілактики бездоглядності, негативних проявів та правопорушень в учнівському середовищі.

У системі освіти області функціонує КЗ КОР «Таращанський навчально-реабітаційний центр» (117 дітей).

Навчально-виховний процес вихованців здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей психічного та фізичного розвитку за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність реабілітаційних заходів через поєднання навчально-виховної, лікувально-профілактичної роботи і має корекційну спрямованість.

Завдяки індивідуальному та диференційному підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, допрофесійної, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації. Так, на базі КЗ КОР «Таращанський навчально-реабілітаційний центр» вихованці мають можливість здобувати робітничі професії за спеціальностями: «Маляр», «Штукатур», «Швачка».

У 2013-2014 роках планується розширення закладу освіти, зокрема відкриття дошкільного відділення для дітей із особливими потребами, зміцнення матеріально-технічної бази.

Засобами корекції забезпечені всі спеціальні школи-інтернати. Зокрема, вихованці Боярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів (для слабозорих дітей) забезпечені окулярами – 81 дитина (100%).

Вихованці Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів (для глухих дітей) – 76 дітей (100%), забезпечені індивідуальними слуховими апаратами. 6 класів обладнано безпровідниковою слуховою апаратурою (для дітей із залишками слуху).

Крім того, на корекційних заняттях для правильної постановки звуків використовуються сучасні слухові комп’ютерні тренажери «Живий звук» із комп’ютерними програмами.